De verschillende soorten vervuiling en degradatie die de kwaliteit van de watervoorziening beïnvloeden, worden ook aangepakt door milieuwetgeving.

Andere factoren die een rol spelen bij milieubescherming zijn onder meer het opstellen en handhaven van milieuwetten die een veilig en efficiënt gebruik van energiebronnen, waaronder elektriciteit, garanderen. en water. Milieuwetgeving vereist ook dat het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, voor zover mogelijk, wordt beperkt en dat de methoden om dergelijke brandstoffen te produceren ecologisch efficiënt zijn. Het reguleert ook het transport van brandstoffen om het vrijkomen ervan in het milieu te minimaliseren, terwijl het gebruik van alternatieve brandstofbronnen zoals elektriciteit, gas en water wordt aangemoedigd. Er is ook wetgeving vastgesteld die gericht is op de vermindering van de uitstoot van voertuigen en de opwekking van energie, en het gebruik van brandstoffen, waaronder benzine en steenkool, om instandhouding en preventie van vervuiling te bevorderen.

Er zijn ook wetten die betrekking hebben op de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, met name geothermische warmte en kracht. Dit type energie is milieuvriendelijk omdat het het milieu niet op dezelfde manier vervuilt als andere vormen van energie en het niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Hernieuwbare energie, zoals geothermische en hydrothermische verwarmingssystemen, is ook schoon en heeft geen nadelige effecten op de kwaliteit van de watervoorziening, in tegenstelling tot kernenergie, waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt bij de productie van elektriciteit.

Milieuwetgeving is er ook op gericht om het publiek toegang te geven tot verschillende natuurlijke hulpbronnen die als van mondiaal belang worden beschouwd en die de kwaliteit van leven van mensen of dieren kunnen beïnvloeden. Zo beschermt wetgeving gericht op de bescherming van bedreigde diersoorten de natuurlijke habitat en stelt individuen in staat te genieten van natuurbehoud. en recreatiemogelijkheden voor natuurbehoud, zoals natuurreservaten. Een ander aspect van milieuwetgeving is de bescherming van wetlands en het waterleven, met inbegrip van mariene biodiversiteit en kustbescherming.

.

Ook interessant

Milieu

De Environmental Audit Committee van het Huis ofCommons heeft een onderzoek waaruit bleek dat een alarmerend aantal gemeenten niet goed presteren vol ...

Lees verder

Recyclage

Recycling is Belangrijk Voor het MilieuHet idee van recycling is een relatief nieuw concept dat pas onlangs heeft aan populariteit gewonnen. Het idee ...

Lees verder

Afvalbehandeling En Afvalverwerking

Wat Is de Naam van een Prullenmand Dump Eigenlijk?In ons dagelijks leven, in de Verenigde Staten, de vervuiling in onze omgeving is een punt van zorg ...

Lees verder